11ნოე

მეორადი ჩარიცხვა

სტუდენტთა საყურადღებოდ!!!2013 წლის შემოდგომის მიღების პროფესიულ ტესტირებით ჩარიცხულ სტუდენტთათვის სწავლა დაიწყება მიმდინარე წლის 4 ნოემბერს.

1ნოე

სწავლა

მიმდინარე წლის 23-28 ოქტომბერს სსიპ პროფესიულ კოლეჯში "მერმისი" მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით მიმდინარეობს ტრენინგი. ტრენინგის თემაა "შეფასების სისტემა პროფესიულ განათლებაში". ტრენინგს უძღვება ქ-ნი მაია ხურცილავა. ტრენინგის მსვლელობისას მიმდინარეობს საუბრები პროფესიულ პროგრამებსა და სასწავლო სილაბუსების შემუშავება-შეფასებაზე, პროფესიული სტუდენტის შეფასებასა და ხარისხის გაუმჯობესების ევროპულ მიდგომებზე.

25ოქტ

ტრენინგი

ყურადღება!!! სსიპ პროფესიულ კოლეჯში "მერმისი" ა.წ. 23 - 24 - 25 - 26 - 28 ოქტომბერს წარმოადგინეთ შემდეგი საბუთები: 1. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ნოტარიულად დამოწმებული 2. პირადობის მოწმობის ასლი 3. ორი ფოტოსურათი 3x4.   კოლეჯის დირექცია

23ოქტ

ტესტირების შედეგები

მიმდინარე წლის 17,18 და 19 ოქტომბერს სსიპ პროფესიულ კოლეჯში "მერმისი" ჩატარდა ტრენინგი ინკლუზიური განათლების შესახებ. ტრენინგს ესწრებოდნენ კოლეჯის მასწავლებლები. მონაწილეთა შორის იყო დისკუსიები და აზრთა გაცვლა-გამოცვლა. მასწავლებლები აქტიურად ჩართვნენ სამუშაო პროცესში და გამოხატეს თავიანთი შეხედულება ინკლუზიური განათლების დანერგვის აუცილებლობის შესახებ.

22ოქტ

ტრენინგი

მიმდინარე წლის 21 ოქტომბერს სსიპ პროფესიულ კოლეჯში "მერმისი" ძრავის ნაწილის შემკეთებლის სპეციალობაზე ჩატარდა საკვალიფიკაციო გამოცდა. გამოცდა მიმდინარეობდა საწარმოო პრაქტიკის ობიექტებზე. სტუდენტებმა მოახდინეს პრატიკული უნარების დემონსტრირება სხვადასხვა სირთულის ოპერაციების შესრულების სახით.

22ოქტ

საკვალიფიკაციო გამოცდა

პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრირებულთა საყურადღებოდ!

12ოქტ

სსიპ პროფესიული კოლეჯი "მერმისი"

სსიპ პროფესიულ კოლეჯში "მერმისი" სწავლების მსურველთა საყურადღებოდ

12ოქტ

სსიპ პროფესიული კოლეჯი "მერმისი"

სსიპ პროფესიული კოლეჯის "მერმისი" სტუდენტთა საყურადღებოდ!!! სასწავლო პროცესი განახლდება მიმდინარე წლის 16 სექტემბერს.

12ოქტ

სწავლება

რეგისტრანტთა საყურადღებოდ!!! მიმდინარე წლის 16 სექტემბერს 12 საათზე ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ კორპუსში (მე-6 კორპუსის მიმდებარე ტერიტორია) ჩატარდება ღია კარის დღე. დასწრება სავალდებულოა.