ჯგუფი 01-2021 - ვებტექნოლოგიები
ჯგუფი 02-2021 - სარესტორნო მომსახურება (ინტეგრირებული)
ჯგუფი 03-2021 - სამკერვალო წარმოება
ჯგუფი 04-2021 - სამკერვალო წარმოება
ჯგუფი 10-2021 - ხის მხატვრული დამუშავება
ჯგუფი 10-2022 - სავალი ნაწილის შეკეთება
ჯგუფი 11-2022 - ძრავას შეკეთება
ჯგუფი 12-2022 - იატაკისა და ფილის სამუშაოები
ჯგუფი 13-2022 - ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა წარმოება
ჯგუფი 14-2022 - ელექტროობა
ჯგუფი 15-2022 - ბუღალტრული აღრიცხვა
ჯგუფი 16-2022 - სამკერვალო წარმოება
ჯგუფი 17-2022 - სამკერვალო წარმოება
ჯგუფი 18-2022 - სამკერვალო წარმოება
ჯგუფი 19-2022 - საოფისე საქმე
ჯგუფი 20-2022 - საოფისე საქმე
ჯგუფი 22-2022 - სარესტორნო მომსახურება (ინტეგრირებული)
ჯგუფი 23-2022 - კულინარიის ხელოვნება
ჯგუფი 24-2022 - კულინარიის ხელოვნება
ჯგუფი 25-2022 - კულინარიის ხელოვნება
ჯგუფი 26-2022 - კულინარიის ხელოვნება
ჯგუფი 27-2022 - თმის მომსახურება
ჯგუფი 28-2022 - თმის მომსახურება
ჯგუფი 29-2022 - კონდიტერია
ჯგუფი 01-2022 - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი
ჯგუფი 02-2022 - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი
ჯგუფი 03-2022 - გრაფიკული დიზაინის შესრულება
ჯგუფი 04-2022 - გრაფიკული დიზაინის შესრულება
ჯგუფი 05-2022 - მომინანქრება
ჯგუფი 06-2022 - მომინანქრება
ჯგუფი 07-2022 - თექის დამზადება
ჯგუფი 08-2022 - მხატვრული ქსოვა
ჯგუფი 09-2022 - ხის მხატვრული დამუშავება
ჯგუფი 21-2022 - სასტუმრო მომსახურება (ინტეგრირებული)