ჯგუფი 02-2021 - სარესტორნო მომსახურება (ინტეგრირებული)
ჯგუფი 13-2022 - ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა წარმოება
ჯგუფი 22-2022 - სარესტორნო მომსახურება (ინტეგრირებული)
ჯგუფი 03-2022 - გრაფიკული დიზაინის შესრულება
ჯგუფი 21-2022 - სასტუმრო მომსახურება (ინტეგრირებული)
ჯგუფი 01-2023 - სავალი ნაწილის შეკეთება
ჯგუფი 02-2023 - ძრავას შეკეთება
ჯგუფი 03-2023 - იატაკისა და ფილის სამუშაოები
ჯგუფი 04-2023 - ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა წარმოება
ჯგუფი 05-2023 - ელექტროობა
ჯგუფი 06-2023 - ელექტროობა
ჯგუფი 07-2023 - სამკერვალო წარმოება
ჯგუფი 08-2023 - სამკერვალო წარმოება
ჯგუფი 09-2023 - სამკერვალო წარმოება
ჯგუფი 10-2023 - საოფისე საქმე
ჯგუფი 11-2023 - საოფისე საქმე
ჯგუფი 12-2023 - მომინანქრება
ჯგუფი 13-2023 - მოდული "ქართული ენა A2"
ჯგუფი 14-2023 - ხის მხატვრული დამუშავება
ჯგუფი 15-2023 - მსუბუქი ავტომობილის ელექტრო და ელექტრონული სისტემების დიაგნოსტირება
ჯგუფი 16-2023 - კულინარიის ხელოვნება
ჯგუფი 17-2023 - კულინარიის ხელოვნება
ჯგუფი 18-2023 - კულინარიის ხელოვნება
ჯგუფი 19-2023 - კონდიტერია
ჯგუფი 20-2023 - თმის მომსახურება
ჯგუფი 21-2023 - თმის მომსახურება
ჯგუფი 22-2023 - თექის დამზადება
ჯგუფი 23-2023 - მხატვრული ქსოვა
ჯგუფი 24-2023 - სასტუმრო მომსახურება (ინტეგრირებული)
ჯგუფი 25-2023 - სასტუმრო მომსახურება (ინტეგრირებული)
ჯგუფი 27-2023 - ვებტექნოლოგიები
ჯგუფი 28-2023 - ბუღალტრული აღრიცხვა
ჯგუფი 29-2023 - ბუღალტრული აღრიცხვა
ჯგუფი 30-2023 - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი