30 ოქტ

2023 წლის მიღება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

სსიპ კოლეჯში „მერმისი“ სწავლის მსურველ პირთა საყურადღებოდ!!!

იჩქარეთ!!! მხოლოდ 3 დღე!!!

თუ გსურს კოლეჯში სწავლა ან რეგისტრირებული იყავი პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე და ვერ ჩაირიცხე სასურველ პროგრამაზე, მეორადი ჩარიცხვები გაძლევთ შესაძლებლობას, რომ კვლავ გაიაროთ რეგისტრაცია. ვაკანტური ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია!!!

30 ოქტომბრიდან 1 ნოემბრის ჩათვლით მიმდინარეობს რეგისტრაცია პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

მესამე დონის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები:

დაშვების წინაპირობა - საბაზო განათლება

1. მომინანქრება - ხანგრძლივობა 12 თვე

2. ელექტროობა - ხანგრძლივობა 9 თვე

3. ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი - ხანგრძლივობა 11 თვე

4. სამკერვალო წარმოება - ხანგრძლივობა 19 თვე (მხოლოდ სსსმ/შშმ პირთათვის)

5. მხატვრული ქსოვა - ხანგრძლივობა 16 თვე

6. ძრავას შეკეთება- ხანგრძლივობა 11 თვე

7. სავალი ნაწილის შეკეთება - ხანგრძლივობა 11 თვე

8. თექის დამზადება - ხანგრძლივობა 16 თვე

9. ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა წარმოება - ხანგრძლივობა 19 თვე

 

მეოთხე დონის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები:

დაშვების წინაპირობა - სრული ზოგადი განათლება

1. საოფისე საქმე - ხანგრძლივობა 11 თვე

 

მეოთხე დონის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები, რომელშიც ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგებია ინტეგრირებული

დაშვების წინაპირობა - საბაზო განათლება

1. ვებტექნოლოგიებო - ხანგრძლივობა 3 წელი (მხოლოდ სსსმ პირთათვის)

2. სასტუმრო მომსახურება - ხანგრძლივობა 3 წელი (მხოლოდ სსსმ პირთათვის)

 

მეხუთე დონის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები:

დაშვების წინაპირობა - სრული ზოგადი განათლება

1. ბუღალტრული აღრიცხვა - ხანგრძლივობა 17 თვე

 

რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია ონლაინ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში: vet.emis.ge

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დარეკეთ: 0322147663