15 სექ

2022 წლის მიღება

სსიპ კოლეჯში "მერმისი" 2022 წელს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე

"ბუღალტრული აღრიცხვა"

დარეგისტრირებულ აპლიკანტთა საყურადღებოდ!!!  

 

მოტივაციური გასაუბრება ჩატარდება ორშაბათს, 19 სექტემბერს კოლეჯში (მისამართი: თბილისი, გურამიშვილის ჩიხი N9 ა).
ზუსტი საათის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ საიტზე vet.emis.ge პირად პროფილში, საგამოცდო ბარათზე. გასაუბრებაზე აუცილებლად წარმოადგინეთ პირადობის მოწმობა.