1 აგვ

ღია კარის დღე

ღია კარის დღე კოლეჯში "მერმისი"

2022 წლის 29 ივლისს კოლეჯში "მერმისი" გაიმართა ღია კარის დღე. სწავლის მსურველმა პირებმა მიიღეს ამომწურავი ინფორმაცია კოლეჯში განხორციელებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ როგორც კოლეჯის დირექციის, ასევე პროგრამის განმახორციელებელი პედაგოგებისგან და სტუდენტებისგან.