26 იან

ანონსი

ა ნ ო ნ ს ი

2022 წლის მიღებისათვის კოლეჯი "მერმისი“ გეგმავს

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის

 „გრაფიკული დიზაინის შესრულება“

 განხორციელებას ორი მიდგომით: მოდულური პროგრამით და პროგრამით, რომელშიც ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგებია ინტეგრირებული

 

პროგრამის აღწერილობის შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ კოლეჯის ვებ გვერდზე განთავსებულ კატალოგში (გვ. 88-92)