27 აგვ

2021 წლის მიღება

სსიპ კოლეჯში "მერმისი"

2021 წელს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 

დარეგისტრირებულ აპლიკანტთა შეფასების თარიღები.

 

შენიშვნა: შერჩევა ჩატარდება სსიპ კოლეჯში „მერმისი“ (მისამართი: ქ. თბილისი, გურამიშვილის ჩიხი 9 ა). 

 

შეფასებამდე არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა, თითოეული აპლიკანტი ინფორმირებული იქნება შეფასების კონკრეტული დროის შესახებ რეგისტრაციისას მითითებული საკომუნიკაციო საშუალებებით (ელექტრონულ ფოსტასა და აპლიკანტის ტელეფონის ნომერზე SMS შეტყობინების გაგზავნის გზით).

 

სიახლეები

ვაკანსია

15 სექტემბერი 2022

2022 წლის მიღება

15 სექტემბერი 2022

2022 წლის მიღება

29 აგვისტო 2022

ღია კარის დღე

1 აგვისტო 2022

2022 წლის მიღება

24 ივნისი 2022