17 მაისი

ვაკანსია

სსიპ კოლეჯი "მერმისი" აცხადებს ვაკანსიას პროფესიული განათლების მასწავლებლის პოზიციაზე

 

                                                                    პოზიციის დასახელება

მოდულის ,,სასტუმროს დაჯავშნისა და მიღება-განთავსების პროცედურების უზრუნველყოფა, ცვლის მოვალეობები და აუდიტი“  პროფესიული განათლების მასწავლებელი.

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება/პროფესიით მუშაობის  გამოცდილება/შესაბამისი პროფესიის მასწავლებლად მუშაობის გამოცდილება;
 • სასტუმროს დაჯავშნისა და მიღება-განთავსების პროცედურების პოზიციაზე/სასტუმროს მართვის პროგრამა  ,,opera”-ში  მუშაობის  გამოცდილება.

ფუნქციები:

 1. ახორციელებს პროფესიულ სტუდენტთა სწავლებას პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის  ,,სასტუმრო მომსახურება“ მოდულის გათვალისწინებულ მოთხოვნათა შესაბამისად;
 2. შეიმუშავებს მოდულის კალენდარულ გეგმას;
 3. შეიმუშავებს მოდულით გათვალისწინებულის სწავლის შედეგის შეფასების ინსტურმენტებს;
 4.  საჭიროების შემთხვევაში ახდენს სტუდენტებისათვის დამატებითი შეფასების ჩატარებას;
 5. უზრუნველყოფს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტებისათვის სასწავლო მასალის მოდიფიცირება/აკომოდირებას;
 6. იყენებს სწავლების სხვადასხვა მეთოდს პროფესიულ სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლებისთვის, აცნობიერებს ურთიერთკავშირს სასწავლო მიზანს, შეფასებას, სწავლებასა და სწავლას შორის;
 7.  იყენებს ინფორმაციულ ტექნოლოგიებს საგნის ეფექტურად სწავლების მიზნით;
 8.  ასრულებს შრომითი ხელშეკრულებით განსაზღვრულ სხვა ვალდებულებებს.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, სასტუმროს მართვის პროგრამა ,,opera”

სასურველი უცხო ენა: ინგლისური ენა.

დამატებითი მოთხოვნები:

 • მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა;
 • კომუნიკაციის უნარი;
 • თვითგანვითარების უნარი;
 • ორგანიზებულობა და შედეგზე ორიენტირებულობა;
 • დროის ეფექტური მართვის უნარი;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • მაღალი სამუშაო დისციპლინა.

დამატებითი ინფორმაცია:

ანაზღაურება განხორცილდება ფაქტობრივად ჩატარებული საათების მიხედვით.

 

აუცილებელია კანდიტატმა გამოაგზავნოს კოლეჯის ელექტრონულ ფოსტაზე - vacancy@mermisicollege.edu.ge  შემდეგი დოკუმენტაცია:

 1. CV/რეზიუმე;
 2. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 3. ცნობა სამსახურიდან.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

 

მისამართი: . თბილისი, გურამიშვილის ჩიხი 9/

ელ.ფოსტა: vacancy@mermisicollege.edu.ge 

  

საკონტაქტო ტელეფონები: 032 214 76 62; 5 77 50 40 44

 

საკონტაქტო პირი - HR მართვისა და საქმისწარმოების მენეჯერი - მაკა მჭედლიშვილი

 

განცხადებების მიღების ვადა 17  მაისიდან 18 მაისის   ჩათვლით.