5 აპრ

ანონსი

ა ნ ო ნ ს ი

2021 წლის მიღებისათვის კოლეჯი “მერმისი“ გეგმავს

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამ

 „სარესტორნო მომსახურების“

 განხორციელებას ორი მიდგომით: მოდულური  პროგრამით და პროგრამით, რომელშიც ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგებია ინტეგრირებული

 

პროგრამის აღწერილობის შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ კოლეჯის ვებ გვერდზე განთავსებულ კატალოგში