22 ოქტ

ტრენინგი

მიმდინარე წლის 21 ოქტომბერს სსიპ პროფესიულ კოლეჯში "მერმისი" ძრავის ნაწილის შემკეთებლის სპეციალობაზე ჩატარდა საკვალიფიკაციო გამოცდა. გამოცდა მიმდინარეობდა საწარმოო პრაქტიკის ობიექტებზე. სტუდენტებმა მოახდინეს პრატიკული უნარების დემონსტრირება სხვადასხვა სირთულის ოპერაციების შესრულების სახით.

სიახლეები

კონკურსი

5 ივნისი 2023

კატალოგი

20 მაისი 2023

2023 წლის მიღება

20 მაისი 2023

ვაკანსია

5 მაისი 2023

ვაკანსია

17 თებერვალი 2023