9 მარ

ღონისძიება

მიმდინარე წლის 6 მარტს სსიპ კოლეჯის ‘მერმისი“ დირექტორმა ნონა ღუდუშაურმა უმასპინძლა საერთაშორისო სემინარის „WE Can Do lt” 11 ქვეყნის 27 წარმომადგენელს (საფრანგეთი, გერმანია, ესპანეთი, პოლონეთი, რუმინეთი, მოლდოვა, ბულგარეთი, აზერბაიჯანი, უკრაინა, ბელორუსია, რუსეთი). აღნიშნული სემინარი წარმოადგენს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ინკლუზიის შესახებ გრძელვადიანი პროექტის ერთ- ერთი შემადგენელ ნაწილს.

ვიზიტის დროს სემინარის მონაწილეებს მიეწოდოთ ინფორმაცია ზოგადად პროფესიული განათლებაში მიმდინარე სიახლეების შესახებ კოლეჯის „მერმისი“ მაგალითზე, აგრეთვე ინკლუზიური პროფესიული განათლების თაობაზე. გაეცნენ კოლეჯში განხორციელებულ პროგრამებს და დაათვალიერეს სასწავლო სახელოსნოები.