12 ნოე

ღონისძიება

2019 წლის 29 ოქტომბერს სსიპ კოლეჯმა „მერმისი“ მონაწილეობა მიიღო ევროკავშირის პროექტის „Skills4Jobs“ მე-2 ფაზის წარდგენის ღონისძიებაში. საქართველოს მთავრობამ და ევროკავშირის წარმომადგენლობამ საქართველოში ოფიციალურად გახსნეს „განათლება დასაქმებისთვის“ (skills4jobs) პროგრამის მეორე ფაზა, რომლის ფარგლებშიც ევროკავშირი 48.85 მილიონ ევროს გამოყოფს დასაქმების, ცოდნა-უნარების განვითარებისა და შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემაში მიმდინარე რეფორმების მხარდასაჭერად.
ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იყო კოლეჯის პროფესიული სტუდენტების მიერ სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკის დროს შექმნილი ნამუშევრები.