15 აგვ

ტრენინგ-კურსი

სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯში მერმისი დასრულა . თბილისის მერიის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფინანსებული პროექტი ისწავლე და დასაქმდი. პროექტის მიზანი იყო სოციალურად დაუცველი პირების, მარტოხელა მშობლების, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრების და სხვა სამუშაოს მაძიებელ პირთა მომზადება/გადამზადება მათი შემდგომი დასაქმების მიზნით.
პროექტის ფარგლებში კოლეჯში მსმენელები გადამზად  შემდეგ სპეციალობებში:

  1. მზარეული
  2. სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
  3. სამაცივრო მოწყობილობების ტექნიკოსი
  4. ელექტრიკოსი
  5. ფეხსაცმლისა და ტყავის აქსესუარების სპეცილისტი
  6. სტილისტი (ქალი)
  7.  დურგალი.

 

პროგრამა ითვალისწინებდა თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისთვის მოკლევადიანი პროფესიული გადამზადების კურსების განხორციელებას. კურსების ხანგრძლივობა 2 თვეს შეადგენდა.