ჯგუფი 09-2019 - კულინარიის ხელოვნება (დუალური)
ჯგუფი 02-2019 - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი
ჯგუფი 12-2019 - თექის დამზადება
ჯგუფი 04-2019 - სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
ჯგუფი 16-2019 - ხის მხატვრული დამუშავება
ჯგუფი 17-2019 - ბუღალტრული აღრიცხვა
ჯგუფი 18-2019 - ბუღალტრული აღრიცხვა
ჯგუფი 19-2019 - საოფისე საქმე
ჯგუფი 20-2019 - საოფისე საქმე
ჯგუფი 22-2019 - იატაკისა და ფილის სამუშაოები
ჯგუფი 23-2019 - სავალი ნაწილის შეკეთება
ჯგუფი 24-2019 - ძრავას შეკეთება
ჯგუფი 25-2019 - სამკერვალო წარმოება
ჯგუფი 26-2019 - სამკერვალო წარმოება
ჯგუფი 30-2019 - კონდიტერია
ჯგუფი 31-2019 - კულინარიის ხელოვნება
ჯგუფი 32-2019 - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი
ჯგუფი 34-2019 - ვებტექნოლოგიები
ჯგუფი 01-2020 - მომინანქრება
ჯგუფი 03-2020 - ძრავას შეკეთება
ჯგუფი 04-2020 - სამკერვალო წარმოება
ჯგუფი 05-2020 - სამკერვალო წარმოება
ჯგუფი 06-2020 - ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა წარმოება
ჯგუფი 07-2020 - თმის მომსახურება
ჯგუფი 08-2020 - კულინარიის ხელოვნება
ჯგუფი 09-2020 - კულინარიის ხელოვნება
ჯგუფი 10-2020 - კულინარიის ხელოვნება
ჯგუფი 12-2020 - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი
ჯგუფი 13-2020 - ვებტექნოლოგიები
ჯგუფი 14-2020 - სასტუმრო მომსახურება (ინტეგრირებული)
ჯგუფი 15-2020 - სასტუმრო მომსახურება
ჯგუფი 16-2020 - საოფისე საქმე
ჯგუფი 17-2020 - საოფისე საქმე
ჯგუფი 18-2020 - თექის დამზადება
ჯგუფი 19-2020 - მხატვრული ქსოვა
ჯგუფი 11-2020 - კულინარიის ხელოვნება
ჯგუფი 23-2020 - ვებტექნოლოგიები
ჯგუფი 33-2019 - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი
ჯგუფი 10 - ქალის სათავიანი ტანსაცმლის კონსტრუქციულ-ტექნოლოგიური დამუშავება
ჯგუფი 1 - თმის შეჭრისა და ღებვის ხელოვნება