20 ოქტ

2022 წლის მიღება

წარმოგიდგენთ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 24 ოქტომბერს

დაგეგმილ აპლიკანტთა შერჩევის (შემოქმედებითი ტური/მოტივაციური გასაუბრება) შესახებ ინფორმაციას:

მოტივაციური გასაუბრება:

1. სავალი ნაწილის შეკეთება - დასაწყისი 11:00 საათიდან

2. ძრავას შეკეთება - დასაწყისი 10:00 საათიდან

3. ელექტროობა - დასაწყისი 12:00 საათიდან

4. თმის მომსახურება - დასაწყისი 10:00 საათიდან

5. ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი - დასაწყისი 10:00 საათიდან

6. საოფისე საქმე - დასაწყისი 11:00 საათიდან

7. სარესტორნო საქმე (ინტეგრირებული) - დასაწყისი 11 საათიდან

8. სასტუმრო მომსახურება (ინტეგრირებული) - დასაწყისი 10:00 საათიდან

9. მომინანქრება - დასაწყისი 10:00 საათიდან

10. ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა წარმოება - დასაწყისი 10:00 საათიდან

 

შემოქმედებითი ტური:

1. თექის დამზადება - დასაწყისი 10:00 საათზე

2. ხის მხატვრული დამუშავება - დასაწყისი 10:00 საათზე

3. მხატვრული ქსოვა - დასაწყისი 10: საათზე

 

მოტივაციური გასაუბრების/შემოქმედებითი ტურის ჩატარების კონკრეტული საათის შესახებ ინფორმაცია აისახება საიტზე Vet.emis ge საგამოცდო ბარათში.

გისურვებთ წარმატებებს!