5 მაისი

ვაკანსია

სსიპ კოლეჯი "მერმისი"

აცხადებს ვაკანსიას შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე:

 

1. სტუდენტური სერვისების მენეჯერი

2. ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების მენეჯერი

დაწვრილებითი ინფორმაცია ვაკასიების შესახებ იხილეთ საიტზე hr.gov.ge