5 თებ

ვაკანსია

სსიპ კოლეჯი "მერმისი" აცხადებს ვაკანსიას პროფესიული განათლების მასწავლებლის პოზიციაზე

 

 

 

 

პოზიციის დასახელება:

მოდულის ,,სასტუმროსა და რესტორნის-სამზარეულოს დასუფთავების მომსახურების უზრუნველყოფა“ პროფესიული განათლების მასწავლებელი სამზარეულოს სტიუარდის ნაწილში.

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 •  უმაღლესი განათლება/პროფესიით მუშაობის  გამოცდილება/შესაბამისი პროფესიის მასწავლებლად მუშაობის გამოცდილება;
 •  სამზარეულოს სტიუარდის პოზიციაზე  მუშაობის  გამოცდილება.

 

ფუნქციები:

 1. ახორციელებს პროფესიულ სტუდენტთა სწავლებას შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოდულის გათვალისწინებულ მოთხოვნათა შესაბამისად;
 2. შეიმუშავებს მოდულით გათვალისწინებულის სწავლის შედეგის შეფასების ინსტურმენტებს;
 3.  საჭიროების შემთხვევაში ახდენს სტუდენტებისათვის დამატებითი შეფასების ჩატარებას;
 4. უზრუნველყოფს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტებისათვის სასწავლო მასალის მოდიფიცირება/აკომოდირებას;
 5. იყენებს სწავლების სხვადასხვა მეთოდს პროფესიულ სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლებისთვის, აცნობიერებს ურთიერთკავშირს სასწავლო მიზანს, შეფასებას, სწავლებასა და სწავლას შორის;
 6.  იყენებს ინფორმაციულ ტექნოლოგიებს საგნის ეფექტურად სწავლების მიზნით;
 7.  ასრულებს შრომითი ხელშეკრულებით განსაზღვრულ სხვა ვალდებულებებს.

 

 

დამატებითი მოთხოვნები:

 • მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა;
 • კომუნიკაციის უნარი;
 • თვითგანვითარების უნარი;
 • ორგანიზებულობა და შედეგზე ორიენტირებულობა;
 • დროის ეფექტური მართვის უნარი;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • მაღალი სამუშაო დისციპლინა.

 

დამატებითი ინფორმაცია:

ანაზღაურება განხორცილდება ფაქტობრივად ჩატარებული საათების მიხედვით.

აუცილებელია კანდიტატმა კოლეჯის ელექტრონულ ფოსტაზე გამოაგზავნოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

1. CV/რეზიუმე

2. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

3. ცნობა სამსახურიდან.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

 

 საკონკურსო კომისიის მისამართი: . თბილისი, გურამიშვილის ჩიხი 9/

ელ.ფოსტა: nona_gudushauri@mermisicollege.edu.ge       

საკონტაქტო ტელეფონები

032 214 76 62; 5 77 50 40 44

საკონტაქტო პირი

HR მართვისა და საქმისწარმოების მენეჯერი - მაკა მჭედლიშვილი

 

განცხადებების მიღების ვადა 05 თებერვლიდან  10 თებერვლის   ჩათვლით.