11 ივლ

პროექტი

            სსიპ კოლეჯში „მერმისი“ მიმდინარეობს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფინანსებული პროექტი „ისწავლე და დასაქმდი“, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალურად დაუცველი პირების, მარტოხელა მშობლების, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრების და სხვა სამუშაოს მაძიებელ პირთა მომზადება/გადამზადებას მათი შემდგომი დასაქმების მიზნით.
         პროექტის ფარგლებში კოლეჯი ახორციელებს მომზადება/გადამზადების შემდეგ პროგრამებს: სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი, ფილამწყობი, ფეხსაცმლისა და აქსესუარების კერვა, სტილისტი (ქალი), ელექტრიკოსი და მზარეული.

პროექტის ფარგლებში მოკლევადიანი ტრენინგ კურსი გაიარა 355 ბენეფიციარმა.