15 ოქტ

ვაკანსია

📣📣📣 ვაკანსია!

▶️ სსიპ კოლეჯი ,,მერმისი“ აცხადებს ვაკანსიას:

✅ ინგლისური ენის პროფესიული განათლების მასწავლებელი

✅ „ვებტექნოლოგიების“ პროფესიული განათლების მასწავლებელი

 

🔴🔵 საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

უმაღლესი ან პროფესიული განათლება/პროფესიით მუშაობის სამწლიანი გამოცდილება/შესაბამისი პროფესიის მასწავლებლად მუშაობის გამოცდილება

🔴🔵 ფუნქციები:

1. ახორციელებს პროფესიულ სტუდენტთა სწავლებას შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოდულის გათვალისწინებულ მოთხოვნათა შესაბამისად;

2. ახორციელებს პროფესიული სტუდენტების სწავლებას მოდულით განსაზღვრული თემატიკის შესაბამისად;

3. უზრუნველყოფს კალენდარული გეგმების შედგენას სასწავლო გეგმების შესაბამისად;

4. ახდენს პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავებას;

5. უზრუნველყოფს სასწავლო დოკუმენტაციის სრულყოფილად წარმოებას.

6. საჭიროების შემთხვევაში ახდენს სტუდენტებისათვის დამატებითი შეფასების ჩატარებას;

7. უზრუნველყოფს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტებისათვის სასწავლო მასალის მოდიფიცირება/აკომოდირებას;

8. იყენებს სწავლების სხვადასხვა მეთოდს პროფესიულ სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლებისთვის, აცნობიერებს ურთიერთკავშირს სასწავლო მიზანს, შეფასებას, სწავლებასა და სწავლას შორის;

9. იყენებს ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს საგნის ეფექტურად სწავლების მიზნით.

10. ასრულებს შრომითი ხელშეკრულებით განსაზღვრულ სხვა ვალდებულებებს.

 

🔴🔵 სამუშაო დრო:

“ვებტექნოლოგიები“ - პირველი ცვლა (09:30-15:30 საათი)

„ინგლისური ენა“ - პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამა „ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა წარმოება” - პირველი ცვლა (09:30-15:30 საათი)

„ინგლისური ენა“ - პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამა „თექის დამზადება“ და „მხატვრული ქსოვა“ - მეორე ცვლა (05:30-21:30 საათი)

🔴🔵 ანაზღაურება განხორცილედება ფაქტობრივად ჩატარებული საათების მიხედვით.

 

🔴🔵 შენიშვნა: ინგლისური ენის კვირეული დატვირთა თითოეული პროგრამის ფარგლებში შეადგენს 2 საათს.

                          პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა "ვებტექნოლოგიები" - მოდული

ვებგვერდის ინტერაქტივისა და ეფექტების შემუშავება - კვირეული დატვირთვა 10 საათი;

ვებგვერდის მართვის სისტემების (СMS) გამოყენება - კვირეული დატვირთვა 4 საათი;

ვებგვერდის ინტერაქტივისა და ეფექტების შემუშავება - Angular-ის საშუალებით - კვირეული დატვირთვა 6 საათი;

ვებგვერდის მარკირება Bootstrap-ის სპეციალიზებული ბიბლიოთეკების საშუალებით - კვირეული დატვირთვა 4 საათი.

 

🔴🔵 დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ, გადმოაგზავნოთ CV კოლეჯის ელექტრონულ ფოსტაზე: Nona_gudushauri@mermisicollege.edu.ge

🔴🔵 დამატებითი ინფორმაციისათვის დარეკეთ ტელეფონის ნომერზე: 2 14 76 63; 577 50 40 44 – HR მართვისა და საქმისწარმოების მენეჯერი მაკა

გადმოწერა

სხვა სიახლეები | ვაკანსია