8 იან

ტრენინგ კურსი

 

ყურადღება!!!

 

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯიმერმისი

.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის 

დაფინანსებით გეგმავს მიღებას მოკლევადიან (ორთვიანი) 

ტრენინგ კურსებზედასაქმების პერპექტივითშემდეგ სპეციალობებზე:

 

  1. სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
  2. სავალი ნაწილის ტექნიკოსი

 

პროექტში დაშვების აუცილებელი წინაპირობა:


•პირი, რომელიც რეგისტრირებულია ქ. თბილისში;
•პირი, რომელსაც შეუსრულდა 18 წელი;

 

პროექტის ფარგლებში უპირატესობით ისარგებლებენ:

 

  1. სოციალურად დაუცველი პირები
  2. მარტოხელა მშობლები
  3. მრავალშვილიანი ოჯახის წევრები
  4. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირები
  5. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი პირების ოჯახის წევრები

 

კოლეჯში მისაღებად საჭირო  დოკუმენტები:

 

1. პირადი განცხადება

2. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი

3.  1 ფერადი ფოტოსურათი (3X4)

4. საბაზო/ზოგადი/ტექნიკური/უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

 

  • რეგისტრაცია შეგიძლიათ გაიაროთ  საზოგადოებრივ კოლეჯში „მერმისი“
  • დამატებითი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ვებგვერდს: www.mermisicollege.edu.ge


მისამართიგურამიშვილის ჩიხი9/ა

               ელ.ფოსტა:mermisicollege@gmail.com

               ტელეფონი2 14 78 87; 2 14 76 63

 

საბუთების მიღება მიმდინარეობს