სასწავლო ცხრილები:

ჯგუფი 16-2019 - ხის მხატვრული დამუშავება
ჯგუფი 37-2019 - ხის მხატვრული დამუშავება
ჯგუფი 09-2019 - კულინარიის ხელოვნება (დუალური)
ჯგუფი 13-2019 - მხატვრული ქსოვა
ჯგუფი 19-2020 - მხატვრული ქსოვა
ჯგუფი 28-2018 - ტუროპერატორი
ჯგუფი 05-2019 - თმის სტილისტი
ჯგუფი 04-2019 - სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
ჯგუფი 26-2018 - სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
ჯგუფი 25-2018 - სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
ჯგუფი 02-2019 - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი
ჯგუფი 03-2019 - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი
ჯგუფი 32-2019 - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი
ჯგუფი 33-2019 - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი
ჯგუფი 12-2020 - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი
ჯგუფი 01-2019 - კულინარიის ხელოვნება
ჯგუფი 31-2019 - კულინარიის ხელოვნება
ჯგუფი 08-2020 - კულინარიის ხელოვნება
ჯგუფი 09-2020 - კულინარიის ხელოვნება
ჯგუფი 10-2020 - კულინარიის ხელოვნება
ჯგუფი 11-2020 - კულინარიის ხელოვნება
ჯგუფი 21-2019 - ელექტროობა
ჯგუფი 02-2020 - ელექტროობა
ჯგუფი 34-2019 - ვებტექნოლოგიები
ჯგუფი 13-2020 - ვებტექნოლოგიები
ჯგუფი 35-2019 - ვებტექნოლოგიები
ჯგუფი 06-2019 - საოფისე საქმე
ჯგუფი 19-2019 - საოფისე საქმე
ჯგუფი 20-2019 - საოფისე საქმე
ჯგუფი 16-2020 - საოფისე საქმე
ჯგუფი 17-2020 - საოფისე საქმე
ჯგუფი 7 - კედლის და იატაკის მოპირკეთება ფილებით
ჯგუფი 1 - ელექტრული მონტაჟი
ჯგუფი 24-2019 - ძრავას შეკეთება
ჯგუფი 03-2020 - ძრავას შეკეთება
ჯგუფი 23-2019 - სავალი ნაწილის შეკეთება
ჯგუფი 22-2019 - იატაკისა და ფილის სამუშაოები
ჯგუფი 06-2020 - ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა წარმოება
ჯგუფი 28-2019 - თმის მომსახურება
ჯგუფი 29-2019 - თმის მომსახურება
ჯგუფი 07-2020 - თმის მომსახურება
ჯგუფი 30-2019 - კონდიტერია
ჯგუფი 17-2019 - ბუღალტრული აღრიცხვა
ჯგუფი 18-2019 - ბუღალტრული აღრიცხვა
ჯგუფი 12-2019 - თექის დამზადება
ჯგუფი 18-2020 - თექის დამზადება
ჯგუფი 25-2019 - სამკერვალო წარმოება
ჯგუფი 26-2019 - სამკერვალო წარმოება
ჯგუფი 04-2020 - სამკერვალო წარმოება
ჯგუფი 05-2020 - სამკერვალო წარმოება
ჯგუფი 14-2019 - მომინანქრება
ჯგუფი 15-2019 - მომინანქრება
ჯგუფი 01-2020 - მომინანქრება
ჯგუფი 4 - ქართული სამზარეულოს ძირითადი კერძების მომზადება
ჯგუფი 5 - ქართული სამზარეულოს ძირითადი კერძების მომზადება
ჯგუფი 14-2020 - სასტუმრო მომსახურება (ინტეგრირებული)
ჯგუფი 15-2020 - სასტუმრო მომსახურება
ჯგუფი 2 - ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება
ჯგუფი 3 - ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება
ჯგუფი 6 - ძრავის კვების სისტემის დიაგნოსტირება და სერვისი