19 თებ

არჩევნები

 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

       სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობის - პროფესიული სტუდენტების მშობელთა და პროფესიული განათლების მასწავლებლის წარმომადგენლის მსურველმა კანდიდატებმა, გთხოვთ, 2018 წლის 19 თებერვლიდან 21 თებერვლის ჩათვლით (09:30 საათიდან - 18.30 საათამდე) გაიარეთ რეგისტრაცია კოლეჯის კანცელარიაში ამავე წლის 22 თებერვალს დაგეგმილ სამეთვალყურეო საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობის მიღების მიზნით.

 

 

გადმოწერა

სხვა სიახლეები | განათლება