დირექცია

ღუდუშაური ნონა

ღუდუშაური ნონა

დირექტორი mermisicollege@gmail.com
გულაზიანი დავით

გულაზიანი დავით

დირექტორის მოადგილე mermisicollege@gmail.com
უგულავა დავით

უგულავა დავით

დირექტორის მოადგილე mermisicollege@gmail.com

ადმინისტრაცია

ცერცვაძე ციური

ცერცვაძე ციური

მთავარი ბუღალტერი mermisicollege@gmail.com
ნამგალაძე ნანა

ნამგალაძე ნანა

ხარისხის მართვის მენეჯერი mermisicollege@gmail.com
ბეშკენაძე ლალი

ბეშკენაძე ლალი

პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი mermisicollege@gmail.com
დანელია მაია

დანელია მაია

სასწავლო პროცესის მენეჯერი mermisicollege@gmail.com
ციციშვილი ოლღა

ციციშვილი ოლღა

სასწავლო პროცესის მენეჯერი mermisicollege@gmail.com
გულაზიანი დარეჯან

გულაზიანი დარეჯან

იურისტი mermisicollege@gmail.com
მჭედლიშვილი ეკატერინე

მჭედლიშვილი ეკატერინე

რეესტრის წარმოების სპეციალისტი mermisicollege@gmail.com
ბერძენიშვილი თამარ

ბერძენიშვილი თამარ

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი mermisicollege@gmail.com
ხვედელიძე ლევან

ხვედელიძე ლევან

შესყიდვების მენეჯერი mermisicollege@gmail.com
თათანაშვილი გიორგი

თათანაშვილი გიორგი

ადმინისტრატორი mermisicollege@gmail.com
კოჭლაშვილი კახა

კოჭლაშვილი კახა

ქსელის ადმინისტრატორი mermisicollege@gmail.com
მჭედლიშვილი მაკა

მჭედლიშვილი მაკა

Hr მართვისა და საქმისწარმოების მენეჯერი mermisicollege@gmail.com
მადურაშვილი გოდერძი

მადურაშვილი გოდერძი

მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორი mermisicollege@gmail.com
ჯარიაშვილი ნანული

ჯარიაშვილი ნანული

მედდა mermisicollege@gmail.com
მაისურაძე მაია

მაისურაძე მაია

ლოჯისტიკის სპეციალისტი mermisicollege@gmail.com
ნოდარიშვილი გიორგი

ნოდარიშვილი გიორგი

ქსელის ადმინისტრატორის ასისტენტი mermisicollege@gmail.com
ბურდული მარი

ბურდული მარი

ბიბლიოთეკარი mermisicollege@gmail.com
ცხომარია ნანა

ცხომარია ნანა

ხარისხის მართვის სპეციალისტი mermisicollege@edu.ge
ქურციკიძე ბექა

ქურციკიძე ბექა

სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის მენეჯერი mermisicollege@gmail.com
მიშელაძე ეთერ

მიშელაძე ეთერ

არქივარიუსი mermisicollege@gmail.com

შტატგარეშე თანამშრომელი

გურასპაშვილი ნატო

გურასპაშვილი ნატო

ინკლუზიური პროფესიული განათლების კოორდინატორი mermisicollege@gmail.com
თაბორიძე მარიამ

თაბორიძე მარიამ

ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი mermisicollege@gmail.com
ჩხიკვაძე თეა

ჩხიკვაძე თეა

ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი Nona_gudushauri@mermisicollege.edu.ge